0

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom proberen wij in deze voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.

Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij speelt het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de verkoper eisen:

  • aflevering van wat ontbreekt;
  • herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
    of
  • vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

Retour voorwaarden

Wanneer u als consument producten aanschaft bij ICT Artikelen, kun je gebruik maken van de unieke regeling om binnen 30 dagen na ontvangst je producten retour te sturen als deze zich in 100% nieuwstaat bevinden. Na ontvangst van de goederen door ICT Artikelen ontvang je binnen 14 dagen een creditering van je aankoopbedrag.

De criteria voor deze regeling:

  • Alle door jou geretourneerde producten zijn gekocht bij ICT Artikelen. Dit wordt op serienummer gecontroleerd.
  • Ieder product dat je retour stuurt moet compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.
  • Als producten zijn geopend, zorg je ervoor dat deze in onherroepelijke nieuwstaat worden teruggebracht. ICT Artikelen beoordeelt of het product retour genomen kan worden.
  • Na akkoord van ICT Artikelen ontvang je een RMA nummer en stuur je de producten goed verpakt retour naar het opgegeven verzendadres. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing van het transport naar ICT Artikelen. De kosten van de retourzending, eventueel aangevuld met een verzekering, zijn voor je eigen rekening.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

X